Skip to content ↓

AutO.CRI

Uwaga! Informacje archiwalne. Projekt zakończono.

Automatyzacja i Optymalizacja procesów dla Pomocy IT

Opis projektu: 

Projekt skupia się na optymalizacji procedur Pomocy IT CRI. Aktualizujemy 12 procesów, które obejmują: 

  • sposoby zakładania kont pocztowych i unix; 
  • uzyskiwanie certyfikatów szyfrowanych do poczty; 
  • pozyskiwanie certyfikatów serwera; 
  • obsługę podpisów kwalifikowanych; 
  • wprowadzanie i aktualizowanie danych w SkOs (pracownicy, jednostki); 
  • dostęp do sieci AGH-Events.

Wraz z aktualizacją wskazanych procesów dostarczymy wybrane narzędzia i rozwiązania IT, które pozwolą użytkownikom na elektroniczne przekazywanie odpowiednich wniosków do Pomocy IT CRI. Skróci to czas procedowania formalności i zwiększy wygodę społeczności AGH.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z Menedżerką Projektu. 


Cel główny:

 

Optymalizacja wskazanych 12 procesów w jednostce do końca roku akademickiego 2022/2023. 

Zespół zarządzający:

 

Menedżerka Projektu: Weronika Nowak

Architekt Rozwiązania: Remigiusz Górecki

W prace w ramach projektu zaangażowane są także: Centrum Zarządzania Wdrożeniami oraz Centrum Rozwiązań Informatycznych.

Faza projektu:

projekt zakończony

Zakończenie projektu:

31 maj 2023 r.

Stopka