Skip to content ↓

ERP.DSI

Optymalizacja zarządzania zasobami przedsiębiorstwa jako element rozwoju i wdrożenia Data-centrycznej Struktury Informatycznej AGH

Opis projektu: Stworzenie rozwiązania optymalizującego zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa odpowiadającego potrzebom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wraz z wdrożeniem odpowiednich narzędzi. 

Projekt optymalizacji zarządzania zasobami przedsiębiorstwa obejmuje większość obszarów działalności Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego celem jest usprawnienie funkcjonowania Uczelni oraz uzyskanie większej kontroli nad zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi, przy znaczącej redukcji długu technologicznego organizacji. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z Menedżerem Projektu. 


Cel główny:

 

Stworzenie oraz wdrożenie w Akademii Górniczo-Hutniczej rozwiązania optymalizującego zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa w obszarach:  

  • finansów,  

  • księgowości,  

  • controllingu,  

  • obsługi finansowej studentów,  

  • kadr,  

  • płac,  

  • zarządzania majątkiem,  

  • zarządzanie gospodarką materiałową i magazynową,  

  • zarządzania projektami,  

do końca 2026 roku. 

Zespół projektowy:

 

Menedżer Projektu: Jakub Śliwiński

Asystentka Menadżera Projektu: Paulina Szeląg

Asystentka Menadżera Projektu: Martyna Ekiert-Radecka

Architekt Rozwiązania: Sebastian Sobczyk

Kierownik Jakości: Marian Krupa

Konsultant ERP: Michał Dembowski 

W prace w ramach projektu zaangażowani są pracownicy Centrum Zarządzania Wdrożeniami, a także zespoły obszarowe umocowane na poziomie programu DSI@AGH, których członkowie są pracownikami jednostek podstawowych oraz pomocniczych Uczelni.  

Faza projektu:

planowanie

Start produkcyjny:

styczeń 2025: Finanse i księgowość, Controlling, Rachunkowość budżetowa 

sierpień 2025: Gospodarka materiałowa i magazynowa, zaopatrzenie i zakupy,  

styczeń 2026: Zasoby ludzkie, masowe rozliczenia studentów, zarządzanie projektami, 

sierpień 2026: Zarządzanie majątkiem, sprzedaż i dystrybucja  

Zakończenie projektu:

grudzień 2026

Stopka