Skip to content ↓

ERP.DSI

Optymalizacja zarządzania zasobami przedsiębiorstwa jako element rozwoju i wdrożenia Data-centrycznej Struktury Informatycznej AGH

Opis projektu: Stworzenie rozwiązania optymalizującego zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa odpowiadającego potrzebom Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wraz z wdrożeniem odpowiednich narzędzi. 

Projekt optymalizacji zarządzania zasobami przedsiębiorstwa obejmuje większość obszarów działalności Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego celem jest usprawnienie funkcjonowania Uczelni oraz uzyskanie większej kontroli nad zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi, przy znaczącej redukcji długu technologicznego organizacji. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z Menedżerem Projektu. 


Cel główny:

 

Stworzenie oraz wdrożenie w Akademii Górniczo-Hutniczej rozwiązania optymalizującego zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa w obszarach:  

  • finansów,  

  • księgowości,  

  • controllingu,  

  • obsługi finansowej studentów,  

  • kadr,  

  • płac,  

  • zarządzania majątkiem,  

  • zarządzanie gospodarką materiałową i magazynową,  

  • zarządzania projektami,  

do końca 2026 roku. 

Zespół zarządzający:

 

Menedżer Projektu: Jakub Śliwiński

Architekt Rozwiązania: Sebastian Sobczyk

Asystentka Menadżera Projektu i Scrum Masterka: Paulina Szeląg 

Asystentka Menadżera Projektu: Martyna Ekiert-Radecka

W prace w ramach projektu zaangażowani są pracownicy Centrum Zarządzania Wdrożeniami, a także zespoły obszarowe umocowane na poziomie programu DSI@AGH, których członkowie są pracownikami jednostek podstawowych oraz pomocniczych Uczelni.  

Faza projektu:

planowanie

Start produkcyjny:

styczeń 2025 - FI, CO, księgowość, obsługa finansowa studentów

sierpień 2025 - gospodarka materiałowa i magazynowa

styczeń 2026 - kadry, płace, zarządzenie projektami

Zakończenie projektu:

grudzień 2026

Stopka