Skip to content ↓

DCP@AGH_PoC

Uwaga! Informacje archiwalne. Projekt zakończono.

Digital Competence Portfolio

Opis projektu: Stworzenie i przekazanie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prototypu narzędzia integrującego się z systemem USOS, służącego do walidacji kompetencji studentów jako Proof of Concept realizacji Cyfrowego Portfela Kompetencji, opartego o wykorzystanie technologii rozproszonych rejestrów (DLT) i robotyzacji procesów biznesowych (RPA) oraz umożliwiającego rozszerzenie go o funkcjonalność rejestracji incydentów bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z Menedżerem Projektu. 


Cel główny:

 

Zastosowanie w organizacji prototypu do weryfikacji i potwierdzania kompetencji studentów przez wykładowców, stanowiącego jeden z elementów fundamentu Cyfrowego Portfela Kompetencji, umożliwiającego jego realizację oraz adaptację w AGH.

Dostarczony produkt: funkcjonalny prototyp narzędzia na instancji testowe, oparty o technologię blockchain, umożliwiający walidację kompetencji.

 

Zespół zarządzający:

 

Menedżerka Projektu: Weronika Zaręba

Produckt Owner: Filip Piotr Skóra

Quality Assurance: Jakub Śliwiński

--

Partner zewnętrzny: SI-Consulting

 

Faza projektu:

projekt zakończony 

Zakończenie projektu:

30 wrzesień 2022 r.

Stopka