Skip to content ↓

IdAM.DSI

Zarządzanie tożsamościami i dostępem jako element wdrożenia Data-Centrycznej Struktury Informatycznej w AGH

Opis projektu: Stworzenie i zastosowanie w Akademii Górniczo-Hutniczej systemu do kompleksowego zarządzania tożsamościami oraz prawami dostępu do zasobów informacyjnych organizacji w wersji in-house MVP. Wdrożenie takiego rozwiązania stanowi odpowiedź na potrzeby Uczelni związane z nadzorowaniem kont jej użytkowników oraz dostępną dla nich zawartością, a także z unowocześnieniem procedur przetwarzania danych tych użytkowników.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z Menedżerem Projektu. 


Cel główny:

 

Stworzenie i wdrożenie w Akademii Górniczo-Hutniczej systemu do zarządzania tożsamościami, umożliwiającego nadzorowanie dostępu jego użytkowników do wybranych aplikacji w organizacji do końca sierpnia 2023 roku. 

Zespół zarządzający:

 

Menedżerka Projektu: Weronika Zaręba

Architekt Rozwiązania: Remigiusz Górecki

Architekt Rozwiązania: Artur Surówka

W prace w ramach projektu zaangażowane są także zespoły obszarowe umocowane na poziomie programu DSI@AGH, których członkowie są pracownikami jednostek podstawowych oraz pomocniczych Uczelni. Zaangażowane jednostki to: Centrum Rozwiązań Informatycznych oraz Centrum Zarządzania Wdrożeniami.

Faza projektu:

finalizacja

Start produkcyjny:

czerwiec 2023: Zarządzanie tożsamościami

wrzesień 2023: Pilotażowe uruchomienie aplikacji Starter 

wrzesień 2023: Przełączenie zasobów uczelnianych na nowe SSO

Zakończenie projektu:

październik 2023

Stopka