Skip to content ↓

PORTAL.DSI

Cyfrowe środowisko pracy dla Akademii Górniczo-Hutniczej w wersji MVP jako element rozwoju i wdrożenia Data-centrycznej Struktury Informatycznej (Portal.DSI)

Opis projektu: Rozwój i wdrożenie aplikacji zapewniającej cyfrowe środowisko pracy wraz z dwoma modułami funkcjonalnymi - dokumentowanie osiągnięć dydaktycznych (Laura) oraz zarządzanie kompetencjami i współpracą (CoCo) - w wersji MVP (Minimum Value Product), umożliwiające roll-out przedsięwzięcia do wersji in-house ready. 

Stworzona od podstaw aplikacja zapewniająca cyfrowe środowisko pracy w wersji MVP zostanie wdrożona w zakresie wybranych funkcji i funkcjonalności dla wszystkich użytkowników, których te funkcjonalności dotyczą. Start produkcyjny aplikacji planowany jest najpóźniej na czwarty tydzień września 2023, aby od października 2023 użytkownicy mogli korzystać z określonych zakresem funkcjonalności cyfrowego środowiska pracy. 

Faza realizacji składa się z dwóch etapów: koncepcyjnego i deweloperskiego. Szczegółowe funkcjonalności oraz architektura technologiczna określone zostaną na etapie koncepcyjnym. Na etapie deweloperskim powstaną dwa moduły funkcjonalne - dokumentowanie osiągnięć dydaktycznych (Laura) oraz zarządzanie kompetencjami i współpracą (CoCo). Projekt zakłada również dostarczenie koncepcji na roll-out dostarczonego narzędzia na całą organizację. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z Menedżerem Projektu. 


Cel główny:

 

Start produkcyjny aplikacji zapewniającej cyfrowe środowisko pracy we wskazanych w etapie koncepcyjnym funkcjach i funkcjonalnościach najpóźniej do końca września 2023 roku. 

Zespół zarządzający:

 

Menedżer Projektu: Jakub Śliwiński

Asystentka Menedżera Projektu: Izabela Danek

Menedżer Produktu: Justyn Czekański 

Architekt Rozwiązania: Krzysztof Kosman

Product Ownerka: Weronika Nowak

Scrum Masterka Zespołu Koncepcyjnego: Olga Tęcza 

W prace w ramach projektu zaangażowane są także zespoły obszarowe umocowane na poziomie programu DSI@AGH, których członkowie są pracownikami jednostek podstawowych oraz pomocniczych Uczelni. Zaangażowane jednostki to: Centrum Rozwiązań Informatycznych oraz Centrum Komunikacji i Marketingu.

Faza projektu:

realizacja - etap deweloperski

Start produkcyjny:

wrzesień 2023

Zakończenie projektu:

listopad 2023

Stopka