Skip to content ↓

PORTAL.DSI

Uwaga! Informacje archiwalne. Projekt zakończono.

Cyfrowe środowisko pracy dla Akademii Górniczo-Hutniczej w wersji MVP jako element rozwoju i wdrożenia Data-centrycznej Struktury Informatycznej (Portal.DSI)

Opis projektu: Projekt miał na celu rozwój i wdrożenie aplikacji zapewniającej cyfrowe środowisko pracy w dwóch modułach funkcjonalnych - dokumentowanie osiągnięć dydaktycznych (Laura) oraz zarządzanie kompetencjami i współpracą (CoCo) - w wersji MVP (Minimum Value Product). Portal.DSI realizowany jest w ramach programu DSI@AGH.

Faza realizacji składa się z dwóch etapów: koncepcyjnego i deweloperskiego. Szczegółowe funkcjonalności oraz architektura technologiczna określone zostały na etapie koncepcyjnym. Na etapie deweloperskim powstał moduł funkcjonalny dokumentowania osiągnięć dydaktycznych (Laura) oraz została podjęta decyzja o usunięciu z zakresu projektu modułu CoCo. Stworzone od podstaw narzędzie zostało wdrożone w zakresie wybranych funkcji i funkcjonalności dla wszystkich użytkowników, których te funkcjonalności dotyczą. Start produkcyjny modułu dokumentowania osiągnięć dydaktycznych odbył się 5.10.2023 r.

Projekt dostarczy również mapę drogową rozwoju aplikacji do końca 2023 roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z Menedżerem Projektu. 


Cel główny:

 

Start produkcyjny aplikacji zapewniającej cyfrowe środowisko pracy we wskazanych w etapie koncepcyjnym funkcjach i funkcjonalnościach najpóźniej do 6.10.2023 roku.

Zespół zarządzający:

 

Menedżer Projektu: Jakub Śliwiński

Asystentka Menedżera Projektu: Izabela Danek

Menedżer Produktu: Justyn Czekański 

Architekt Rozwiązania: Krzysztof Kosman

Product Ownerka: Weronika Nowak

Scrum Masterka Zespołu Koncepcyjnego: Olga Tęcza 

W prace w ramach projektu zaangażowane są także zespoły obszarowe umocowane na poziomie programu DSI@AGH, których członkowie są pracownikami jednostek podstawowych oraz pomocniczych Uczelni. Zaangażowane jednostki to: Centrum Rozwiązań Informatycznych oraz Centrum Komunikacji i Marketingu.

Stopka