Skip to content ↓

O nas

Centrum Zarządzania Wdrożeniami świadczy usługi na rzecz transformacji cyfrowej Uczelni oraz wspiera procesy zarządcze, w szczególności poprzez zarządzanie projektami informatyzacji. CZW rozpowszechnia wiedzę i kompetencje związane z zarządzaniem projektami, a także nawiązuje i modeluje współpracę z interesariuszami zewnętrznymi AGH. Jednostka gromadzi menedżerów projektów oraz specjalistów w obszarze transformacji cyfrowej.

Wiodącym działaniem jednostki jest realizacja programu strategicznego Transformacja Cyfrowa AGH (DX.AGH), a w jego ramach programu operacyjnego Data-centryczna Struktura Informatyczna (DSI@AGH), uwzględniającego m.in. optymalizację zarządzania zasobami organizacji oraz elektroniczny obieg dokumentów. Program DSI zmierza do wprowadzenia architektury korporacyjnej wraz z narzędziami IT ją obsługującymi.

Usługi świadczone przez CZW

 • Projekty produktowe - celem jest powstanie i wdrożenie nowego produktu i /lub przeprowadzenie wszelkich niezbędnych analiz prowadzących do podjęcia decyzji o tym, czy warto dany produkt wytwarzać i w jaki sposób;​

 • Projekty wdrożeniowe - celem jest wdrożenie i/lub dostosowanie istniejącego produktu;​

 • Projekty optymalizacyjne - celem jest usprawnienie/zmiana istniejących rozwiązań prowadząca do optymalizacji zasobów wykorzystywanych przez to rozwiązanie;​

 • Projekty organizacyjne - celem jest wprowadzenie zmian do struktury organizacyjnej i regulaminowej Uczelni jako całej organizacji lub (do) poszczególnych jej podjednostek;​

 • Projekty badawczo - rozwojowe - celem jest działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe i jest podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań;

 • Projekty kompetencyjne - celem jest upowszechnianie i rozwój kompetencji w organizacji;​

 • Projekty komercjalizacyjne - celem jest wprowadzenie gotowych rozwiązań na rynek i przekazanie ich do utrzymania m.in. poprzez działania marketingowo-sprzedażowe;​

 • wsparcie w realizacji projektów;

 • definiowanie produktów,

 • rozwój i wdrożenia produktów, 

 • komercjalizacja produktów.

 • standaryzacja,

 • doradztwo, 

 • analizy,

 • planowanie i monitorowanie, 

 • zapewnienie kompetencji.

 • szkolenia,

 • zarządzanie wiedzą, 

 • organizacja wydarzeń, 

 • programy talentów,

 • programy mentorskie. 

 • nawiązywanie i modelowanie relacji,

 • transfer wiedzy i umiejętności związanych z misją,

 • realizacja wspólnych przedsięwzięć związanych z misją. 

CZW korzysta w codziennej pracy z narzędzi wspierających pracę zespołu w zakresie:

 • zarządzania przepływem prac,​​
 • zarządzania projektami​,​
 • komunikacji​,​
 • zarządzania repozytorium wiedzy.

Korzystamy z pełnego pakietu Microsoft Office 365, produktów firmy Atlassian (Jira, Bitbucket) oraz narzędzia Trello.

Metodyki

Metodyki ramowe porządkują zakres, zasoby i cykl życia projektu. Metodyki operacyjne porządkują przepływ pracy w zespole projektowym, maksymalizując efekty tej pracy.

Nasze projekty realizujemy zarówno kaskadowo (waterfall model), jak i zwinnie (Scrum), a w pracy działamy w duchu Manifestu Agile.


Jeżeli interesuje Cię w jaki sposób korzystamy z wymienionych narzędzi lub chcesz sprawdzić, czy dane rozwiązanie może wspomóc Twoją pracę, skontaktuj się z nami.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Stopka