Skip to content ↓

O nas

Jako Centrum Zarządzania Wdrożeniami świadczymy usługi na rzecz transformacji cyfrowej Uczelni. Wspieramy procesy zarządcze, w szczególności poprzez zarządzanie projektami informatyzacji. Wspólnie z Centrum Rozwiązań Informatycznych i Centrum Wsparcia Informatyzacji tworzymy Sektor IT.

Rozpowszechniamy wiedzę i kompetencje związane z zarządzaniem projektami, a także nawiązujemy i modelujemy współpracę z interesariuszami zewnętrznymi AGH. Gromadzimy menedżerów projektów oraz specjalistów w obszarze transformacji cyfrowej.

Realizujemy program strategiczny Transformacja Cyfrowa AGH (DX.AGH), a w jego ramach program operacyjny Data-centryczna Struktura Informatyczna (DSI@AGH).

Uwzględnia on m.in. optymalizację zarządzania zasobami organizacji oraz elektroniczny obieg dokumentów. Program DSI zmierza do wprowadzenia architektury korporacyjnej wraz z narzędziami IT ją obsługującymi.

Usługi świadczone przez CZW

 • Projekty produktowe - celem jest powstanie i wdrożenie nowego produktu i /lub przeprowadzenie wszelkich niezbędnych analiz prowadzących do podjęcia decyzji o tym, czy warto dany produkt wytwarzać i w jaki sposób

 • Projekty wdrożeniowe - celem jest wdrożenie i/lub dostosowanie istniejącego produktu

 • Projekty optymalizacyjne - celem jest usprawnienie/zmiana istniejących rozwiązań prowadząca do optymalizacji zasobów wykorzystywanych przez to rozwiązanie

 • Projekty organizacyjne - celem jest wprowadzenie zmian do struktury organizacyjnej i regulaminowej Uczelni jako całej organizacji lub (do) poszczególnych jej podjednostek

 • Projekty badawczo - rozwojowe - celem jest działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe i jest podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań

 • Projekty kompetencyjne - celem jest upowszechnianie i rozwój kompetencji w organizacji

 • Projekty komercjalizacyjne - celem jest wprowadzenie gotowych rozwiązań na rynek i przekazanie ich do utrzymania m.in. poprzez działania marketingowo-sprzedażowe

 • Wsparcie w realizacji projektów

 • Definiowanie produktów

 • Rozwój i wdrożenia produktów

 • Komercjalizacja produktów

 • Standaryzacja

 • Doradztwo

 • Analizy

 • Planowanie i monitorowanie

 • Zapewnienie kompetencji

 • Szkolenia

 • Zarządzanie wiedzą

 • Organizacja wydarzeń

 • Programy talentów

 • Programy mentorskie

 • Nawiązywanie i modelowanie relacji

 • Transfer wiedzy i umiejętności związanych z misją

 • Realizacja wspólnych przedsięwzięć związanych z misją

CZW korzysta w codziennej pracy z narzędzi wspierających pracę zespołu w zakresie:

 • zarządzania przepływem prac,​​
 • zarządzania projektami​,​
 • komunikacji​,​
 • zarządzania repozytorium wiedzy.

Korzystamy z pełnego pakietu Microsoft Office 365, produktów firmy Atlassian (Jira, Bitbucket) oraz narzędzia Trello.

Metodyki

Metodyki ramowe porządkują zakres, zasoby i cykl życia projektu. Metodyki operacyjne porządkują przepływ pracy w zespole projektowym, maksymalizując efekty tej pracy.

Nasze projekty realizujemy zarówno kaskadowo (waterfall model), jak i zwinnie (Scrum), a w pracy działamy w duchu Manifestu Agile.

Interesuje Cię w jaki sposób korzystamy z wymienionych narzędzi lub chcesz sprawdzić, czy dane rozwiązanie może wspomóc Twoją pracę? 

Skontaktuj się z nami

Stopka