Skip to content ↓

Portfel projektów

Aktualnie w naszym portfelu posiadamy

DSI@AGH to program operacyjny realizowany poprzez pojedyncze projekty i przedsięwzięcia, które w całości składają się na przebieg transformacji cyfrowej Uczelni.  

Na potrzeby DSI@AGH utworzone zostały zespoły obszarowe, zarówno na poziomie jednostek organizacyjnych AGH jak i międzyjednostkowe. 

Głównym celem programu jest stworzenie, wdrożenie i rozwój Data-Centrycznej Struktury Informatycznej, czyli produktu zrealizowanego przy użyciu najnowszych technologii usprawniającego i wspierającego zarządzanie zasobami, dokumentami, danymi, informacją i przepływem pracy w Uczelni do końca 2027 roku. Aktualnie w porfelu Programu DSI znajdują się projekty: ERP.DSI, BPM.DSI, DMS.DSI, IdAM.DSI oraz Portal.DSI.

Zamierzonymi rezultatami DSI@AGH są: 

  • transformacja cyfrowa Uczelni, 

  • optymalizacja zarządzania zasobami, w szczególności w obszarach finansów, księgowości, zarządzania kadrami, majątkiem i projektami, 

  • znaczna redukcja zużycia papieru w obiegach, 

  • optymalizacja przepływu informacji w Uczelni, 

  • pozycja lidera informatyzacji w polskim, publicznym szkolnictwie wyższym.

 

Kierownik Programu: Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. dr hab. inż.

Więcej informacji w sprawie zasad realizacji w AGH Programu Wdrożenia Data-Centrycznej Struktury Informatycznej (DSI@AGH) znajduje się w Zarządzeniu Rektora Nr 4/2023 oraz na stronie internetowej Programu -> https://dsi.agh.edu.pl/.

Program Talentów to przedsięwzięcie mające na celu uzupełnienie kompetencji w organizacji poprzez wykrycie ukrytych talentów z różnorodnych dziedzin wśród społeczności AGH. Program Talentów dzięki wsparciu studentów AGH pomaga im w rozwoju potencjału i kompetencji, a także świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. 

 

1. EDYCJA - Zarządzanie projektami

Obszar: Zarządzanie projektami - przygotowanie do roli samodzielnych menadżerów projektów oraz innych ról wspierających, przy zaangażowaniu w projekty realizowane w jednostce.

Okres trwania: 08.22 - 02.24

Koordynatorka: Weronika Zaręba

Liczba uczestników: 2

Jednostki AGH: CZW

 

2. EDYCJA - Marketing i komunikacja

Obszar: marketing i komunikacja - uzupełnienie oraz podniesienie kompetencji z zakresu marketingu, komunikacji, a także PR, poprzez realizację zadań w tej dziedzinie dla jednostek AGH.

Okres trwania: 05.23 - 05.24

Koordynatorka: Paulina Szeląg

Liczba uczestników: 2

Jednostki AGH: CZW, Wydział Informatyki

 

Menedżerka Projektu: Weronika Zaręba

Program Mentoringowy IT dedykowany jest studentom oraz doktorantom AGH. Ma on stanowić okazję do połączenia społeczności uczelnianej ze światem biznesu podejmującym współpracę z AGH. W jego zakres wchodzą Projekty Mentoringowe poszczególnych firm oraz inne wydarzenia i inicjatywy współtworzone we współpracy z firmami.

Menedżerka Projektu: Paulina Natkaniec

Zobacz więcej...

Stopka