Skip to content ↓

DMS.DSI

Elektroniczny obieg dokumentów jako element rozwoju i wdrożenia Data-Centrycznej Struktury Informatycznej w AGH

Opis projektu: Projekt wdrożenia systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (inaczej DMS) obejmuje większość obszarów działalności Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego celem jest zoptymalizowanie funkcjonowania Uczelni w zakresie obiegu dokumentacji przy znaczącej redukcji długu technologicznego organizacji.  

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z Menedżerem Projektu. 


Cel główny:

 

Wdrożenie w organizacji systemu do elektronicznego obiegu dokumentów usprawniającego procesy biznesowe organizacji oraz wybranych obiegów. 

Cele dodatkowe: 

 • Integracja wdrożonego rozwiązania z otoczeniem systemowym i infrastrukturą IT w organizacji  

 • Optymalizacja obiegów dokumentów 

 • Przygotowanie pracowników do efektywnej pracy w obszarach objętych wdrożeniem  

 

Co chcemy osiągnąć dla organizacji? 

Realne efekty prac w postaci wdrożonych elektronicznych obiegów, prowadzących do 

 • Redukcji czasu pracy poświęconego przez pracowników na realizację procesów poprzez uproszczenie procedur  

 • Większej efektywności, przejrzystości działań realizowanych przez pracowników 

 • Znaczącego i zauważalnego postępu cyfryzacji Uczelni  

 • Standaryzacji obiegów dokumentów 

Zespół zarządzający:

 

Kierownik Projektu: Katarzyna Wielgomas

Architekt Rozwiązania: Sebastian Sobczyk

Menadżerka Projektu: Natalia Sałustowicz

Menadżerka Projektu: Olga Tęcza

Menadżer Projektu: Daniel Madajewski

W prace w ramach zespołu zadaniowego zaangażowani są pracownicy Sektora IT (Centrum Rozwiązań Informatycznych, Centrum Zarządzania Wdrożeniami, Centrum Wsparcia Informatyzacji) oraz Wydziału Zarządzania, a także zespoły obszarowe umocowane na poziomie programu DSI@AGH, których członkowie są pracownikami jednostek podstawowych oraz pomocniczych Uczelni. 

Inicjatywy realizowane w ramach projektu: 

 

 • Wdrożenie systemu nAxiom 
 • Wdrożenie elektronicznych obiegów dokumentów  
 • Obsługa E - doręczeń  
 • Elektroniczne Archiwum AGH  

Faza projektu:

realizacja

Start produkcyjny:

grudzień 2023

Zakończenie projektu:

grudzień 2024 

Stopka